Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör tabbordningen logisk och förutsebar

Det är möjligt att ta sig fram över en webbsida med hjälp av tabbtangenten. Man hoppar då mellan sidans länkar, fält och knappar etc. Detta är mycket viktigt för dem som inte kan använda mus (se Vanlig webbläsare, ingen mus, sid 346 ).

För att det skall fungera bra måste tabbordningen vara vettig, så att användaren tar sig fram mellan sidans element i en begriplig ordning, inte godtyckligt hoppar hit och dit. Ordningen styrs av vilken följd saker kommer i i HTML-koden, men kan ändras med hjälp av tabindex.

Speciellt viktigt är att göra tabbordningen i formulär logisk. Se Formulärets arbetsriktning skall vara från vänster till höger, uppifrån och ner , sid 272 .

Se även WCAG 9.4 (prioritet 3), sid 363 .

comments powered by Disqus