Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Spela inte samma ljud upprepade gånger

Om det finns ett ljud kopplat till någon händelse, exempelvis till att användaren kommer till ingångssidan, spela det en gång per session, inte varje gång användaren kommer tillbaka till ingångssidan.

comments powered by Disqus