Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör inte den klickbara ytan för liten

Gör det inte till en finmekanisk utmaning att ta sig fram på webbplatsen. Den yta länken täcker bör inte vara för liten. Personligen brukar jag betrakta tre bokstäver om det är text och 10 x 10 pixlar om det en bild eller annan yta, som ett absolut minimum. Den får gärna vara betydligt större.

Se även Gör hela området runt en menylänk klickbart, sid 133.

comments powered by Disqus