Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Lita inte på att användaren loggar ut

En inloggning varar i allmänhet så länge som sessionen varar. Har man en generös tidsgräns för denna (vilket man bör ha) kan detta vara ett säkerhetsproblem om användaren till exempel använder en lånad dator eller lämnar sin egen dator obevakad. (Det bör noteras att en användare som loggar in från till exempel ett internetcafé även utsätter sig för risken att inloggningen avlyssnas direkt på datorn.)

Utloggning kan ha en viss psykologisk effekt – det känns bättre för användaren att uttryckligen kunna avbryta sessionen. Men som säkerhetsmekanism är den inte mycket att lita på. Användare glömmer alltför ofta att logga ut.

Även tidsgränser som skydd är problematiska. Sätts de snålt så blir de snabbt irriterande genom att användaren tvingas logga in igen så snart hon gjort en paus. Sätts de generöst finns risken att någon annan tar över sessionen efter att användaren lämnat datorn.

Vägar att stärka säkerheten kan vara certifikat för att säkra att användaren bara loggar in från sin egen dator och engångslösenord för att hindra lösenordsstöld. Tillsammans med om-autentisering vid säkerhetskritiska ögonblick kan den senare lösningen ge god säkerhet även för cafésurfaren.

Ett mer cyniskt, men möjligen rättvist sätt att se problemet är att faktiskt se det som användarens ansvar att skydda sin användaridentitet, till exempel genom att alltid låsa sin dator när hon lämnar den och inte utsätta sig för de risker som lånade datorer innebär.

comments powered by Disqus