Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Sortera listor

Listor som kommer ur databaser måste ges en sortering (annars riskerar man att få dem i databasordningen, vilket aldrig är det bästa alternativet).

Samma ordningar som tas upp i Sortering , sid 189 , används också för listor. Notera att rank och förteckning sällan används för listor, medan nummer­ordning är vanligt.

comments powered by Disqus