Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren välja mellan olika sorteringar

När en lista innehåller flera kolumner med olika sorters uppgifter finns det ofta olika tänkbara sorteringar, beroende på vilka uppgifter man är mest intresserad av. Det kan vara en god idé att låta användaren själv styra dessa.

(Rent tekniskt görs en flerkolumnig lista nästan alltid som en tabell, och råden här är tillämpliga även för datatabeller)

Om listan har kolumnrubriker skall den rubrik som listan är sorterad på vara tydligt markerad, till exempel med fetstil. Den skall inte vara klickbar (med ett undantag, se nedan). Andra möjliga sorteringsrubriker skall vara klickbara och understrukna (här avviks alltså från principen att en länk är något som tar användaren till en annan sida eller någon annanstans på samma sida) alternativt knappar.

Nästan alltid räcker det med en sorteringsordning per kolumn. Att kunna sortera i både stigande och fallande ordning medför en komplikation av användargränssnittet som sällan är värd nyttan för användaren.

Om en kolumn ändå behöver kunna sorteras i både stigande och fallande ordning bör den ha skilda kontroller för dessa – till exempel en uppåt- och en nedåtriktad pil.

Alternativt kan man följa den konvention som finns i Windows och låta sorteringsordningen växla för varje klick på kolumnrubriken – varannan gång blir den alltså stigande, varannan fallande. Personligen är jag mycket tveksam till detta, det bryter mot den grundläggande principen att en handling skall ha samma effekt varje gång den utförs. Men många användare har nu lärt sig att förvänta sig växlande sorteringsordning och onekligen är det renare och tar mindre plats än att ha skilda kontroller, så du måste själv ta ställning till vilken linje som gäller på din webbplats – och testa att den fungerar för dina användare. Om man går på denna linje är kolumnhuvudet alltid klickbart, så det bör få en title-text som berättar att det styr sorteringsordningen, för att inte användare med skärmläsare skall blir förvirrade.

Vilken ordning som gäller för ögonblicket kan markeras med en pil eller triangel efter kolumnrubriken. Om det är datum som sorteras betyder en uppåtriktad pil att det färskaste datumet är överst i listan. Om det är nummer betyder uppåtriktad pil att högsta numret kommer överst i listan.

Alfabetet sorteras aldrig i omvänd ordning.

Om användaren har valt en sortering kan det i en del fall vara uppskattat om denna sparas (t.ex. med hjälp av en kaka), så att den finns kvar nästa gång hon kommer till sidan.

Även listor utan kolumner kan sorteras, förutsatt att sorteringsbegreppen är tydliga. Ett sådant exempel är sökresultatlistor som vanligen först visas i relevansordning, men ofta kan sorteras om i datumordning (se Visa träffarna i relevans- och/eller tidsordning, sid 213 ).

comments powered by Disqus