Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd listkod för att skapa listor

Det finns många sätt att skapa något som ser ut som en lista – man kan till exempel lägga rader av vanlig text ovanpå varandra eller använda en tabell. För att underlätta för dem som använder skärmläsare och gamla webbläsare bör dock listor alltid skapas med korrekt HTML-kod: <ul>, <ol> eller <dl>.

Se även WCAG 3.6 (prioritet 2), sid 354 .

comments powered by Disqus