Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Skriv information och instruktioner på lättläst och gärna även på andra språk

Det finns ett speciellt sätt att skriva svenska som kallas ”lättläst” eller ”lätt svenska” och som används för att göra språket tillgängligare. Det är det viktigaste språket för information till invandrare.

Några råd för hur man skriver lättläst finns via www.anvandbart.se/ab/‌lattlast.

En mer ambitiös variant är att utöver lättläst även ge informationen på vanliga invandrarspråk, EU-språken, de svenska minoritetsspråken samt teckenspråk. Vilka språk som används får anpassas till behovet.

Observera att ”de vanliga invandrarspråken” är ett stort antal språk och att även om man har dem så behövs fortfarande lättläst för användare som talar andra invandrarspråk.

Om man ger information på flera språk är det viktigt att den hålls uppdaterad på alla språken.

www.anvandbart.se/ab/lattlast finns en lista över språken.

För 24-timmarswebbar är det obligatoriskt att åtminstone ge information av centralt samhällsintresse och en beskrivning av vad myndigheten gör samt kontaktuppgifter på lättläst. Denna information bör även ges som teckenspråk.

24-timmarswebbar bör även översätta information, så långt det är ekonomiskt försvarbart.

comments powered by Disqus