Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd ett lättläst typsnitt för den löpande texten

Genom formatmallarna kan man styra vilket typsnitt webbläsaren skall visa. Det snitt man väljer bör finnas installerat på praktiskt taget alla datorer där sidorna skall läsas.

Detta gör att alternativen är ytterst begränsade. För löpande text är de läsvänligaste allmänt förekommande typsnitten Verdana och Georgia. Båda är speciellt utvecklade för att användas på skärm och finns på de flesta PC och Macintoshdatorer.

Det är mycket svårt att genom typografin särskilja sin webbplats från andra, att ge den en visuell identitet – de användbara alternativen är helt enkelt för få, så vad du än gör så kommer det att finnas många andra som gör samma sak (förutsatt att du håller dig inom gränserna för läsvänlighet).

Egna typsnitt

Nästan alltid måste man acceptera att typsnitten för webben inte blir desamma som de den grafiska profilen föreskriver för trycksaker. Detta både på grund av att webben ställer andra krav på läsbarhet, och av att endast ett fåtal typsnitt är så allmänt förekommande att man kan räkna med att användaren har dem. (För intranätet kan det dock finnas typsnitt som man vet är installerade hos alla användare.)

Inget hindrar i och för sig att man lägger den grafiska profilens typsnitt som förstahandalternativ, och till exempel Verdana eller Georgia som reservalternativ, så att de som har det installerat på sin dator ser sidorna med profilens typsnitt. Men tänk på att många typsnitt som är utmärkta i tryck är olämpliga för skärm, och att sidorna kommer att se olika ut för dem som har respektive dem som inte har typsnittet installerat.

comments powered by Disqus