Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länken bör reagera när pekaren förs över den

När pekaren förs över en länk bör denna reagera. Vanligt är att den blir röd men även andra varianter används, till exempel en färgplatta bakom texten eller att länktexten blir fet. Länkar som inte är understrukna bör bli det när pekaren förs över dem.

comments powered by Disqus