Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt inte identiskt formulerade länkar leda olika

Länkar på samma sida som leder till olika ställen får inte ha samma text, eftersom detta kan vara förvirrande för synskadade. Detta gäller till exempel löpsedelns 'läs mer'-länkar.

Även när den synliga texten är samma kan de dock skiljas från varandra genom att ha olika title-text.

Se även Länken från puffen skall innehålla rubriken, sid 148, och WCAG 13.1 (prioritet 2), sid 368.

comments powered by Disqus