Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Besökta och obesökta länkar skall ha olika färg

Det skall vara en synlig skillnad mellan länkar till sidor användaren besökt och länkar till dem hon inte varit på.

Webbläsare brukar visa obesökta länkar med en klar blå färg och besökta med en lila. För att göra det så enkelt som möjligt för användaren bör du egentligen inte ändra dessa. Samtidigt är det färger som kan vara svåra att få att passa med den övriga grafiska designen, så personligen tycker jag att det är ok att välja andra färger, så länge de skiljer sig från varandra. Det råder o­enig­het bland användbarhetsmänniskor om detta, så du får själv ta ställning till hur renlärig du vill vara.

För menyer är det en bedömningsfråga om skilda länkfärger gör någon nytta, och därmed om detta råd skall följas; oftast är de till hjälp för användaren, men i en del fall har hon ingen direkt nytta av att skilja besökta från obesökta, eller så blir det helt enkelt för rörigt med olika färger. Samma sak gäller för länkar i webbapplikationer.

Utöver färgerna för besökta och obesökta länkar måste också bestämmas vilken färg som används när pekaren förs över en länk, respektive när den klickas. Dessa behöver inte vara olika.

comments powered by Disqus