Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länkbarhet

En aspekt som ligger nära sökbarheten är länkbarheten, alltså hur lätt det är att länka till webbplatsen.

Länkar från andra webbplatser är viktiga för att de ger användare. Men de har också stor betydelse för sökbarheten, ju fler länkar från andra webbplatser desto bättre placering i vissa söktjänster, till exempel i Google.

Grunden för att bli länkad till är att man har innehåll som intresserar. Svårare är det inte. Men inte heller lättare. På webben råder ett slags bytesförhållande, webbplatsen ger ut sitt innehåll och får i utbyte bra placering hos söktjänster – och ju bättre innehåll desto bättre placering.

Det finns också ett annat sätt att bli länkad – att betala för det. Annonser på andra webbplatser ger användare, däremot har de inte särskilt stor betydelse för placeringen hos söktjänsterna.

Det finns också några detaljer i hantverket som kan göra det lättare att länka till din webbplats och som tas upp på andra ställen:

Väl utformad webbadress, sid 223 .

Inga ramar, sid 83 .

Bra sidtitlar, sid 220 .

Låt användarna prenumerera , sid 227 .

Sista punkten förtjänar en kommentar. En rik källa till länkar är bloggarna – och de som skriver dem är flitiga läsare av RSS-kanaler (som är en form av prenumeration).

comments powered by Disqus