Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länk

Som nämnts ovan byggs nästan all navigation upp av helt vanliga länkar. Detta gäller både när navigationen bygger på associationer och när menyer och förteckningar används för att navigera mer komplexa teman.

comments powered by Disqus