Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd title för att ge mer information i länken

title-texten kan användas för mer än att bara skilja likadant formulerade länkar från varandra. Det kan berika länken med en mängd olika information om målet – till exempel hur många sidor det består av, hur många kommentarer det finns, hur texten börjar, etc.

Kom ihåg att innehållet i title är dolt. Det syns inte innan användaren för pekaren över länken, och ofta stannar hon då inte upp och läser utan har redan beslutat sig för att klicka. Det kan därför bara kan användas till bonusinformation, inte till sådan som är väsentlig.

Om länkarna ligger tätt ihop, som i en meny, kan title-texten vara störande, eftersom den döljer nästa rad.

comments powered by Disqus