Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar

Även om det är tekniskt möjligt att få en knapp att fungera som en länk och tvärtom, så signalerar de olika funktion till användaren.

Ett klick på en länk (eller något som ser ut som en) bör ta användaren till en ny sida. Ibland öppnas den nya sidan i ett nytt fönster. Något mer dramatiskt än så händer inte.

Ett klick på (det som ser ut som) en knapp får något annat att hända. Det kan vara att ett formulär man fyllt i skickas in eller att en sökning utförs. Nästan alltid är en del av händelsen att användaren kommer till en ny sida – men det måste hända mer än så.

Även under ytan bör man helst sträva efter att upprätthålla skillnaden mellan knappar och länkar, och undvika att använda de tekniska trick som finns för att få dem att byta utseende med varandra. Tänk på att alla användare inte ser webben på samma sätt utan att en del använder till exempel skärmläsare, och att de precis som seende användare får ledtrådar av skillnaden mellan länk och knapp.

Ibland görs dock undantag, främst i webbapplikationer. Eftersom användargränssnittet byggs med formulär blir det ofta knappklicken som för användaren från sida till sida. För att hålla konsekvensen händer det därför att även sidor utan formulär får knappar som navigation.

Se även Knapp , sid 259, Aktionsknapp , sid 264, och Använd HTML-element utifrån betydelse , sid 420.

comments powered by Disqus