Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Länkar till ingångssidan

Länken till ingångssidan (liksom länkarna till nästa och föregående sida, som tas upp i följande kapitel) är en topologisk länk – den styrs inte av innehållet och dess associationer utan är mer ett sätt att hjälpa användaren att navigera i webbplatsens topologi.

comments powered by Disqus