Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge långa listor navigation

När en lista är lång, skall det finnas en möjlighet att gå direkt till en specifik del av listan. I synnerhet gäller detta om listan är så lång att den delats upp över flera sidor.

För att vara användbar måste navigationen visa var i listan man hamnar. Att bara ange sidnummer, typ 1 2 3 4 5 6 7 är inte till mycket nytta, eftersom användaren inte kan veta om det hon söker finns under 3 eller 5. En sådan navigation är endast acceptabel när listan sorteras efter rang, eftersom användaren sällan har något intresse av att hoppa i sådana listor utan vanligen bara läser från början tills hon tröttnar. Ett typiskt exempel är sökresultat när listan sorterats efter relevans.

Bokstavsordning

För listor sorterade i bokstavsordning kan navigationen göras genom att ovanför varje bokstavsgrupp sätta ut följande rad:

A B D E F G H I L M N O P R S T V W X Y Z Å Ö

Bokstaven för den aktuella gruppen görs visuellt framträdande och är inte länkad.

Endast bokstäver där det finns innehåll är med i raden.

Denna navigering kan användas oavsett om listan är på en sida eller uppdelad över flera. Navigationen bör även sättas ut längst ner på sidan, men då utan någon bokstav särskilt markerad.

Bokstavsgrupperna kan också göras större, till exempel så här:

A-D E-J K-Q R-W X-Ö

eller så här:

A-Elektronikreparatör Elingenjör-Jonglör Jornalist-Patentombud osv.

Nummerordning

Även andra sorters sorteringar kan använda denna typ av navigation, till exempel numerisk:

1-29 30-39 40-79 80-122

eller

1- 30- 40- 80-

Sträva efter att dela listan så att grupperna kan starta på ett jämnt tiotal (eller hundratal, tusental, etc.). Detta är viktigare än att hålla grupperna jämnstora.

Tidsordning

Datum bör om möjligt delas upp enligt något lättöverskådligt mönster, till exempel månader:

jan feb mars apr juni aug sept okt nov dec

eller när det är fråga om längre tid år eller en kombination av månader och år:

2005 dec 2006 jan feb mars apr juni aug sept okt nov dec 2007 jan feb

Veckolånga tidsperioder är knepigt. Inom vissa yrkesområden fungerar veckonummer men för de flesta människor säger de ingenting. Vanliga datum blir lätt röriga och bör om möjligt undvikas. Om detta inte är möjligt, sträva efter att få till hela veckor och börja dem på måndagar:

5 dec 05- 12 dec- 19 dec- 26 dec- 2 jan 06- 9 jan- 16 jan-

Dagsnavigation kan relatera till månaden (och gärna även litet diskret till veckorna). Till exempel så här:

feb: 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 11 12 | 13 14 15 16 17 18 19 | 20 21 22 23 24 25 26 | 27 28

Se även Skriv datum i klartext, sid 98 .

Utformning

Försök alltid hitta en lösning där navigationen får plats på en rad (så länge webbläsaren är inställd på normalstor text).

För att markera från…till används tankstreck (HTML-kod –), inte bindestreck eftersom det är för kort. När tankestrecket bara markerar från och därför står framför ett mellanslag, skall det inte vara understruket.

comments powered by Disqus