Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Var lagom exakt

Ett språkligt problem med datorer är att de är alldeles för precisa. Tid mäts med millisekunder och tal till sista decimalen.

När tider och siffror redovisas är det ofta bättre att avrunda dem. Människor har sällan nytta av mer än två leds precision, och den ytterligare exaktheten gör inte informationen bättre, bara jobbigare att tolka.

För klockslag räcker det med timmar och minuter (gärna avrundade till närmaste 5-minut) – men sekunderna bidrar sällan med något.

För saker som inte inträffat idag räcker vanligen datumet, utan något klockslag.

Kronor klarar sig i allmänhet utan ören.

Relativa tidsbegrepp behöver sällan mer än ett led (se Använd relativa tidsord när tidsavståndet är intressantare än tidpunkten, sid 100).

Tal säger mycket litet bortom de två första siffrorna – det är sällan användaren får en djupare inblick för att det står ”134” istället för ”130”.

Detta råd måste tillämpas med omdöme. Berättar webbplatsen om ett priskrig på bensin är det inte tillrådigt att stryka bort örena. För en chatt där det kommer in flera inlägg i minuten kan sekunderna vara intressanta. Har användaren 134 142 kr på sitt internetbankkonto så är det det exakta beloppet som skall visas, inte 130 000 kr.

comments powered by Disqus