Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

När affären är genomförd, bekräfta med ett kvitto

Beroende på sammanhang kan detta kallas för ”Kvitto” eller ”Bekräftelse”. Det bör innehålla:

 • Ett tack.
 • Ordernummer och datum, väl synliga.
 • All information som fanns på sammanställningen (se sid 405).
 • Länkar till:
  • Butiken
  • Orderhistorik
  • Returregler
  • Instruktioner om hur man ändrar eller kompletterar ordern (om detta är möjligt)
 • Kontaktinformation för kundtjänst – e-post men också telefonnummer

Det är viktigt att bekräftelsen kan skrivas ut (se Utskrift, sid 85). Länkarnas adresser bör finnas med i klartext; adresserna till butik, returregler och ändringsinstruktioner skall vara enkla. Försök göra även adresserna till användarens orderhistorik och orderändringen så enkla som möjligt. Se Webb­adress, sid 223.

Skall jag komma ihåg dig?

Detta steg kan också vara ett utmärkt tillfälle att fråga de användare som valt att vara gäster om de är intresserade av att man kommer ihåg deras adress och andra uppgifter till nästa gång.

comments powered by Disqus