Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kravspecifikation

Att beställa en användbar och tillgänglig webbplats är svårt. Visst kan man skriva in ”Skall vara användbar” bland kraven, men risken är stor att den som skapar webbplatsen inte alls har samma uppfattning av vad detta innebär som man själv.

Inte heller ger det någon bra förhandlingsposition om man mot slutet av arbetet är missnöjd med webbplatsens användbarhet – det går ju alltid för utföraren att hävda att hon (i någon mening) levt upp till kravet.

Därför behövs en mer detaljerad definition av vad som krävs för att webbplatsen skall vara användbar och tillgänglig. En detaljerad kravspecifikation kan inte ersätta ett gott samarbete mellan beställare och utförare, men att man redan från början är klar över vad som förväntas gör samarbetet lättare – samtidigt som det rätar upp maktbalansen.

Användbarhetsboken kan vara ett underlag för att få med användbarhets- och tillgänglighetsaspekter i kravspecifikationen. För detta bör man göra ett urval av de råd som berör det som projektet omfattar och eventuellt anpassa styrkan hos dem, det kan finnas bör-krav som behöver skärpas eller skall-krav som kan mildras, men framförallt finns det många tips som för den aktuella webbplatsen mycket väl kan passa som krav.

Tips brukar ibland kallas för kan eller ”trevligt att ha” i specifikationer.

Beroende på hur formell kravspecifikationen är kan det också finnas anledning att fastslå hur det avgörs om ett krav är uppfyllt eller ej.

comments powered by Disqus