Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Genererade lösenord bör vara korta och inte bestå enbart av siffror

En alternativ metod för lösenordsgeneration är att låta det bestå av tecken som valts på slump. Människor är inte bra på att komma ihåg långa slumpmässiga teckenblandningar, men ett sådant lösenord kan å andra sidan hållas kort. Redan vid tre tecken finns mångdubbelt fler kombinationer än för en fyrsiffrig pinkod, och vid fyra är antalet över en miljon.

Lösenordet bör kunna bestå av både bokstäver och siffror. Använd inte siffrorna 0 och 1 eller bokstäverna o och l, eftersom dessa kan blandas med varandra. Använd inte svenska tecken, om användaren skall kunna logga in från lånedatorer utomlands. Använd enbart små bokstäver (att minnas blandade små och stora bokstäver är väldigt svårt och det är pilligt att skriva in dem i ett lösenordsfält).

Att ha lösenord som enbart består av siffror, så kallade pinkoder, är ett tekniskt mode som inte har någon fördel på en webbplats (om man inte också skall kunna logga in via mobiltelefon).

comments powered by Disqus