Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Koppla samman kontroll och instruktioner

För att instruktioner, exempel och hjälptexter skall vara tillgängliga måste det vara tydligt vilken kontroll de hör till. För detta finns flera metoder:

Instruktionen läggs som title-text till kontrollen 11

Ofta en bra lösning tillgänglighetsmässigt eftersom skärmläsaren läser upp texten när användaren kommer till kontrollen (till skillnad från instruktioner som placerats efter den och som hon därför inte hör innan hon redan är klar).

En seende användare får title-texten när hon för pekaren över kontrollen (men tyvärr inte om hon går med tabbtangenten). Hon kan dock inte se den samtidigt som hon till exempel skriver i ett textfält.

För den som följer 24-timmarswebben är title den lösning som skall användas.

Placering och utseende

Instruktioner bör placeras till höger om eller under kontrollen. Sätts gärna med mindre text än etiketten, eftersom det ger användaren en ledtråd om vilken sorts text det är.

Alternativt kan korta instruktioner sättas i parentes efter ledtexten.

I <label>-elementet

Detta ger en stark koppling mellan kontroll och instruktion men har ett par icke önskvärda följder: skillnaden mellan etikett och instruktion blir oklar, och även instruktionen blir klickbar.

Se även Koppla samman kontroll och felmeddelande, sid 277 , om hur felmeddelanden samordnas med detta.

Välj rätt tilltal

I ett formulär finns två röster: webbplatsen som ber om information, samt användaren som svarar och som använder formuläret för att be webbplatsen göra saker (speciellt när formuläret används för att styra en webbapplikation).

När dessa röster blandas gäller det att hålla tungan rätt i mun. Se Bestäm om webbplatsen talar med användarens, avsändarens eller en neutral röst , sid 90 .

11 Om det finns en <label> är det bäst att lägga title-texten i denna och låta den omsluta kontrollen.

comments powered by Disqus