Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Koppla samman olika språkversioner i koden

Genom att i HTML-koden ange vilka andra språkversioner det finns av en sida, kan man hjälpa till exempel söktjänster att visa dessa alternativ för användaren. Se www.anvandbart.se/ab/koppla-sprakversioner för kodexempel.

Se även Markera i HTML-koden vilket språk som används, sid 422, och WCAG 13.2 (prioritet 2), sid 368.

comments powered by Disqus