Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Koppla samman kontroll och felmeddelande

För att vanliga användare men framförallt för att synskadade skall kunna begripa vilket fält felmeddelandet hör till, måste de kopplas samman. Samma metoder kan användas som i Koppla samman kontroll och instruktioner, sid 271 - men felmeddelandetexten skall inte göras diskret.

Felmeddelandet får inte ersätta instruktionstexten, om det inte i sig innehåller instruktionerna.

comments powered by Disqus