Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontrollera regelbundet att länkar fungerar

Webben är en föränderlig plats. Tyvärr kan man inte lita på att sidor man länkat till finns kvar. Det är därför nödvändigt att kontrollera att länkar inte brustit.

Det är ett rimligt krav på ett publiceringssystem att det regelbundet och automatiskt gör denna kontroll och rapporterar trasiga länkar.

För att kontrollera manuellt finns en mängd olika verktyg. Se www‌.anvandbart‌.se/‌ab/‌kontrollera-lankar för tips.

Tyvärr är dessa verktyg inte helt pålitliga eftersom en del webbplatser numera inte ger ett felmeddelande (ett så kallat ”404”) när sidan saknas, utan istället bara visar en vanlig sida som berättar att sidan inte finns. Detta gör att du är tvungen att lita också till egen kontroll och till tips från användarna (se Ange vem som är ansvarig för sidan, sid 338).

comments powered by Disqus