Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kontroller

Ett formulär består av sina kontroller – fält, vallistor, knappar. I de följande kapitlen kommer vi att gå igenom var och en av dem.

Utformning

Kontrollers utseende kan i viss mån påverkas med formatmallar. Hur de ser ut och vad som kan ändras varierar dock kraftigt från webbläsare till webbläsare. Se www.anvandbart.se/ab/kontroller för tips om hur olika läsare uppför sig.

comments powered by Disqus