Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör kontroller inaktiva när de inte är meningsfulla

Om en kontroll för tillfället inte är meningsfull, bör den visas som inaktiv. Det får gärna också finnas instruktionstext som förklarar varför kontrollen är inaktiv. Instruktionstexten kan läggas i kontrollens title, så att den syns bara när man för muspekaren över kontrollen (detta är en kompromiss mellan två principer, den att man inte skall behöva leta runt efter osynliga instruktioner, och den att inte fylla användargränssnittet med alltför många detaljer).

comments powered by Disqus