Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Hantera kontinuerliga tider

Även om sidan skapas vid en bestämd tidpunkt kan det den handlar om sträckas sig över en tidsperiod. Det kan då vara väsentligt att systemet inser detta, annars riskerar man att till exempel en konferens som sträcker sig 3-7 maj inte syns för den som tittar på 4 maj.

comments powered by Disqus