Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd symboler på ett konsekvent sätt

Själva idén med en symbol är att den symboliserar något. Därför får inte samma symbol användas för att symbolisera olika saker.

Bild 11. Fram och tillbaka, hit och dit. Pilarna har blivit en överanvänd symbol och de olika betydelserna krockar med varandra. (www.skandiabanken.se)

Se speciellt upp med pilar. Det faller sig ofta naturligt att visualisera olika händelser som förflyttningar – man går framåt, bakåt, stiger uppåt, gräver sig ner. Det är ett symbolspråk som ligger nära till hands i många sammanhang – alltför många. Det är lätt hänt att pilar börjar symbolisera en mängd olika och orelaterade saker.

Pilen är förmodligen webbens mest överutnyttjade symbol.

Se även WCAG 13.4 (prioritet 2), sid 369.

comments powered by Disqus