Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Låt användaren göra komplexa val steg för steg

En del val är svåra eftersom det är en mängd detaljer som måste bli rätt. Det kan till exempel vara en teknisk pryl som måste passa till en viss maskin.

I dessa fall kan en guide (sid 288) vara till stor hjälp.

Det finns ingen anledning att inskränka denna sorts hjälp till tekniska sammanhang. Den kan också användas till exempel för att matcha olika kläder.

comments powered by Disqus