Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kombinerade teman

Ibland är det nödvändigt att blanda olika teman.

Ett vanligt exempel på detta är löpsedlar, som i princip är ordnade utifrån tid, men där ibland viktiga nyheter ligger kvar i toppen, trots att de inte längre är de allra nyaste.

Ett annat är långa menyer och förteckningar, speciellt valboxmenyer (se sid 141) där det händer att de populäraste alternativen tas med två gånger, dels först, dels på sin vanliga plats i ordningen.

Arkeologiska institutionen

Avdelningen för idéhistoria

Centrum för barnkulturforskning

Centrum för kvinnoforskning

Filmvetenskapliga institutionen

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

Institutet för folklivsforskning

Institutionen för antikens kultur och samhällsliv

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Konstvetenskapliga institutionen

Musikvetenskapliga institutionen

Bild 70. Lista i bokstavsordning, utifrån förstabokstav.

Nackdelen med att kombinera olika ordningar är att det kan förvirra användaren så att hon inte ser någon ordning alls. Men människor är duktiga på att hitta mönster, så ofta räcker en aning luft eller en diskret linje som ledtråd (se Gruppera menylänkar som hör samman, sid 129).

Observera att kombinerade teman inte är detsamma som Temalöst , sid 157. Där finns inget tema, här finns flera.

comments powered by Disqus