Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Knappar skall se ut som knappar

Även om det är möjligt att utforma en knapp på många olika sätt bör man vara tämligen konventionell för att inte förvirra användaren. Det skall vara tydligt redan vid först anblicken vad som är en knapp.

Se även Låt inte knappar fungera som länkar eller länkar som knappar , sid 120.

comments powered by Disqus