Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Knapptext bör inte göras som bild

Det är möjligt att låta en bild fungera som en knapp. Det är dock olämpligt att låta denna innehålla text eftersom storleken på denna i så fall inte är under användarens kontroll (se Textstorlek , sid 46).

Delvis kan detta lösas med HTML-koden button, som medger att man lägger text ovanpå en bakgrundsbild.

Se även WCAG 3.1 (prioritet 2), sid 352.

comments powered by Disqus