Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Om knappen görs av en bild, skall den ha alt-text

Precis som andra visuella element skall även knappar gjorda av bilder ha en alt-text. Mer om dessa i Bilder skall ha alt-text, sid 60, och WCAG 1.1 (prioritet 1), sid 349.

comments powered by Disqus