Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Lägg bildkartan på användarens dator, inte på servern

Det finns två sätt att hantera en bildkarta (image map) – antingen läggs den klientsides på användarens dator, eller serversides på webbservern.

Eftersom klientsides är mycket bättre ur tillgänglighetssynpunkt skall det alltid väljas när möjligt. Bildkartor på serversidan ger tillgång till litet friare former på de klickbara områdena, men praktiskt taget alla former går att skapa även i klientsides kartor.

Bild 27. Karta som visar var olika konserter kommer att äga rum. Samexisterar med en meny som visar hur konserterna kommer i tidsordning. (choirgeek.com)

Ett undantag är om varje bildpunkt är klickbar – som till exempel kan vara fallet om man låter användaren klicka för att zooma in på en exakt punkt, snarare än ett område, i en karta. En sådan navigation är dock ändå oanvändbar för den som inte kan se, och måste kompletteras med en plats- eller områdesbaserad geografisk navigation.

Se även WCAG 9.1 (prioritet 1), sid 362.

comments powered by Disqus