Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Gör hela området runt en menylänk klickbart

Gör det enklare för användaren att klicka på en menylänk genom att göra hela området runt den klickbart. Se www.anvandbart.se/ab/klickbar-meny för tips om hur detta görs.

Detta bör göras i kombination med Länken bör reagera när pekaren förs över den, sid 118, så att det blir uppenbart för användaren när hon kan klicka.

comments powered by Disqus