Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Klickbar bild

En bild som är länkad kallas för klickbar.

Om minimimått för en klickbar bild, se Gör inte den klickbara ytan för liten, sid 119.

comments powered by Disqus