Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kassan

När användaren är nöjd med vad hon fått ihop går hon till kassan för att betala och få det hon köpt levererat till sig.

Många varianter för kassan

Bild 132. I sin enklaste form är kassan en del av kundvagnen. (www.unicef.se)

Kassans upplägg varierar ganska mycket mellan olika e-handelsplatser. Det är många faktorer som påverkar - kundrelation, vad som säljs, hur det kan levereras, vilka betalningsformer som finns etc. Här kommer därför att presenteras flera olika varianter av kassor.

comments powered by Disqus