Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kassa där sammanställning och betalning slagits samman

Förutsättningar

Betalning via kontokort eller internetbank

Variantens styrkor

Användaren kan se vad det är hon betalar för när hon lämnar ifrån sig betalningsinformationen. Detta ökar tryggheten.

Variantens svagheter

Betalningsinformationen måste hållas enkel, eftersom den skall rymmas på samma sida som sammanställningen.

comments powered by Disqus