Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kassa med inloggning

Variantens styrkor

Varje sida i kassan har ett tydligt syfte.

Inloggningen gör att återkommande användare inte behöver fylla i sina uppgifter på nytt.

Det finns en direkt koppling mellan att användaren betalar och att affären slutförs.

Bild 133. Kassa med inloggning – ett av flera möjliga upplägg för en flersidig kassa.

Variantens svagheter

Många sidor för användaren att ta sig igenom.

Betalningsinformationen kommer inte med på sammanställningen.

Steg-för-steg

Här följer en mer detaljerad genomgång av de olika sidorna i kassan.

Steg 1: Inloggning

Användaren autentiserar sig vanligen genom att logga in med användarnamn (eller kundnummer) och lösenord, men även andra metoder finns – se Autentisering , sid 310.

Inloggningen kan vara en egen sida, men kan också vara en komponent på butikssidorna.

I samband med inloggningen skall det vara möjligt för den som ännu inte har något användarkonto att skapa ett (se Användarkonto , sid 320).

En del e-handelsplatser väljer att kräva inloggning redan när kunden kommer dit (se Autentisera inte innan eller mer än behörigheten kräver, sid 319). Andra väljer att inte krångla med att hålla reda på sina användare mellan gångerna utan låter alla vara gäster. I de fallen är detta steg överflödigt och kan strykas.

comments powered by Disqus