Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Kakor (cookies)

En kaka är ett litet minne som webbservern sparar på användarens dator. Den används för att skapa en session (sid 309), men kan också användas för att känna igen användaren när hon kommer tillbaka några dagar (eller ett par år) senare. Kakan används också för att minnas saker om användaren, till exempel vilken storlek på texten hon föredrar. När större mängder uppgifter skall minnas kan kakan minnas en identitetsmarkör medan själva informationen sparas i en databas hos webbservern.

Eftersom kakor är ett viktigt verktyg för att kartlägga användarens beteende, surf- och köpvanor etc., har kakor kommit att förknippas med integritetshot , och många användaren är skeptiska till dem eller stänger rent av kakfunktionen hos sin dator.

Samtidigt är kakor ett viktigt verktyg för att göra webbplatser användarvänligare. Genom att minnas saker om användaren slipper man fråga samma sak om och om igen och kan anpassa webbplatsen till hennes behov och beteende.

Denna delade roll – som både hot och användbarhetsnödvändighet – har gjort att reglerna kring kakor är delade. De får användas – men man måste berätta om man lämnar kvar dem på användarens dator.

Permanenta och tillfälliga kakor

Kakor kan vara mer eller mindre beständiga. En tillfällig kaka försvinner så snart webbläsaren stängs. En permanent kaka ligger kvar på användarens dator och aktiveras igen när användaren kommer tillbaka till webbplatsen. Ordet ”permanent” luras litet, denna sorts kakor kan mycket väl vara tidsbegränsade och försvinna efter en dag eller ett år, beroende på inställning.

comments powered by Disqus