Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Berätta hur webbplatsen använder permanenta kakor

Om webbplatsen använder permanenta kakor kräver lagen att man tydligt informerar användarna om detta. Det kan till exempel vara genom en länk på ingångssidan till en text som berättar att kakor används, vad de används till och hur man stänger av dem i sin webbläsare. Exempel på hur detta kan formuleras finns via www.anvandbart.se/ab/kakbeskrivning.

För webbplatser som följer 24-timmarswebben bör denna beskrivning placeras i avdelningen ”Om webbplatsen”.

comments powered by Disqus