Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd javascript, och ge alternativa vägar till innehåll och funktion bara om det är rimligt enkelt

Att verkligen kräva javascript för att (delar av) webbplatsen skall kunna användas är ingen eftersträvansvärd lösning, eftersom den betyder att användare utesluts. Samtidigt kan det vara omöjligt, eller åtminstone för tidsödande och dyrt, att åstadkomma motsvarande funktion utan javascript.

För den som vill vara trogen mot tillgänglighetsstandarden WCAG är krav på javascript inte ett alternativ. Men WCAG 6.3 (sid 358), den rikt­punkt som säger att det måste finnas javascriptfria sätt att komma åt information och funktion, är inte riktigt i takt med tiden. Detta visas inte minst av att 24-timmarswebben på eget bevåg klassat ner detta från att det måste till att det bör finnas javascriptfria alternativ, och av att med nästa version av WCAG lutar åt att ta bort kravet på javascriptfri version (observera dock att detta i skrivande stund fortfarande aktivt diskuteras och att det inte innan den slutgiltiga standarden klubbas går att veta hur den kommer att se ut – se www.anvandbart.se/ab/‌js-utan-alternativ för information om nuläget).

Gör det så lätt som möjligt för användare utan javascript

Tre saker som man måste hålla sig till även om man följer detta råd:

Använd inte mer javascript än nöden kräver. Går det att med rimlig arbetsinsats avstå från skript eller att bygga parallella vägar så gör det.

För en användare som inte har javascript får inte webben gå sönder, utan skall artigt berätta att och varför funktionen inte finns tillgänglig.

Om det finns en ”Om webbplatsen”-sida, bör denna förklara att webbplatsen (delvis) kräver javascript.

Intranät

På ett intranät, där man har mer kontroll över vilka läsare användarna har, är det ofta möjligt att försäkra sig om att alla klarar javascript.

comments powered by Disqus