Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd händelsehanterare för att koppla javascript till länkar och formulär

Länkar

Använd aldrig javascript: för att aktivera ett skript (för en användare utan javascript ger det upphov till ett så kallat tyst fel – länken fungerar inte och det kommer inget felmeddelande som förklarar varför). Istället används händelsehanteraren onclick för att kalla på skriptet medan href länkas till en sida som ger ett alternativt sätt att utföra samma funktion eller få samma innehåll. Finns ingen sådan sida, skall den pekas till en sida med ett felmeddelande som artigt berättar att javascript krävs.

Formulär

På motsvarande sätt skall action=”javascipt:…” inte heller användas i formulär. Istället används onsubmit.

Se även WCAG 6.3 (prioritet 1), sid 358.

comments powered by Disqus