Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Jämför

Användaren vill inte bara hitta en bra produkt – hon vill hitta den bästa. Att kunna jämföra är ofta viktigt.

Bild 128. Användaren behöver också försäkra sig om att det hon hittat är det bästa alternativet.

Att erbjuda jämförelser är en utmaning - webben som medium är utmärkt för att visa en sida eller sak i taget, men de flesta datorskärmar är för små för att på ett bra sätt visa flera samtidigt.

Ofta tvingas en användare som vill undersöka om det finns intressanta alternativ hoppa fram och tillbaka mellan olika produktsidor. Råden nedan är till för att underlätta jämförelser.

Användaren kan också ha stor hjälp av jämförande recensioner och introduktionssidor (se sid 145) där hon får överblick över likartade produkter.

comments powered by Disqus