Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Använd HTML, inte PDF eller andra dokumenttyper

PDF är på många sätt ett sämre format än HTML:

Sidorna är vanligen avsedda för utskrift, inte för att läsas på skärm

PDF-dokument har ofta en sämre finkornighet. Innehållet finns i ett stort dokument istället för uppdelat på sidor och saknar ankare. Detta gör det svårt att länka till något i ett PDF-dokument. Det gör också att sökningar bara kan hitta själva dokumentet, sedan tvingas användaren söka en gång till inuti det.

PDF-dokument är ofta större och därmed långsammare att ladda ner än HTML-sidor.

Trots ett framgångsrikt arbete med att göra PDF handikappvänligare, ligger det fortfarande efter HTML vad gäller tillgängligheten.

PDF kräver ett speciellt insticksprogram, som bara ca 20 % av användarna har installerat 25.

Ungefär samma nackdelar gäller också för de andra dokumenttyperna. Information bör därför publiceras i HTML-format, inte i något annat.

Men PDF och de andra dokumenttyperna har en avgörande fördel: det är enkelt och billigt att publicera, dokumentet finns redan eller kräver bara några få klick för att skapa, medan att skapa HTML-sidor vanligen kräver ganska mycket jobb. Denna enkelhet gör att mycket som annars överhuvudtaget inte skulle publiceras blir tillgängligt på webben. Så i valet mellan att inte publicera alls eller att publicera som PDF är det senare ett klart bättre alternativ.

I Markera om länken inte går till en webbsida, sid 117 , finns anvisningar om hur länkar till PDF och andra dokumenttyper skall se ut.

Från Word och andra Microsoft Office-program kan i princip HTML-sidor skapas direkt. HTML-koden i dessa är dock väldigt långt från standard och kan ge svåra tillgänglighetsproblem.

Se även WCAG 11.1 (prioritet 2), sid 365 .

25 Maj 2005. Se www.anvandbart.se/ab/inte-pdf för aktuell statistik.

comments powered by Disqus