Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Basera inte formgivningen på stora bilder och luft

Webbformgivning har en tendens att bli mycket informationstätare än pappersformgivning. Detta har att göra med tre saker:

Utrymmet på en normal skärm är ganska litet, i kombination med att upplösningen är dålig. En 15-tumsskärm är inte större än ett A4-papper – och pappret har dessutom över fem gånger så god förmåga att visa små detaljer.

En trycksak formges ofta för att locka till läsning, medan formen för en webbsida snarare handlar om att snabbt ge användaren lön för mödan.

På en webbsida är det ofta mycket som skall få plats. Utöver själva innehållet skall där till exempel nästan alltid in även en logotyp och navigation på varje sida.

Det är inte omöjligt att arbeta med stora bilder och mycket luft även när man formger webbsidor. Men man skall vara medveten om att det är betydligt svårare än när man formger trycksaker.

comments powered by Disqus