Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Komplettera kontrollen med instruktioner

För en del kontroller räcker inte etiketten. Det kan behövas ytterligare instruktioner, förklaringar eller hjälptexter.

Detta är ett problematiskt område. Användartester och erfarenhet visar tydligt att användare sällan läser instruktioner. De ger sig på formuläret direkt och improviserar sig fram. Det är därför avgörande att formuläret är så självförklarande som möjligt. Ju närmare mellan kontroll och text, desto större chans att den blir läst, så ge inte instruktionerna i ett textblock i början av formuläret utan dela upp dem och sätt dem tillsammans med de kontroller de handlar om.

Om en instruktion eller hjälptext är mycket omfattande kan det ibland uppstå behov av att öppna ett nytt fönster med den (se i sådant fall Nytt fönster , sid 329 ), men ofta är det ett bättre alternativ att ladda om sidan (rädda de inmatningar användaren redan gjort!), denna gång med den omfattande hjälptexten intill kontrollen.

comments powered by Disqus