Användbarhetsboken berättar hur man gör webbplatser tillgängliga och användbara. Läs den här, eller beställ från Bokus eller Adlibris.

Ge långa sidor en sidinnehållsförteckning

Om en sida är lång och tar upp flera ämnen eller aspekter av ett ämne, bör den ha en sidinnehållsförteckning, så att användaren kan hoppa direkt till det avsnitt som intresserar henne.

Om möjligt bör innehållsförteckningen upprepas vid varje avsnitt, men det är också helt acceptabelt att med jämna mellanrum ha en sidtoppslänk så att användaren lätt kan komma tillbaka till den.

I Navigation i listor , sid 244 behandlas innehållsförteckningar för långa listor.

comments powered by Disqus